Privātuma politika

 Šī privātuma politika (turpmāk tekstā – Politika) paskaidro, kā Liene Kalniņa, reģistrācijas Nr. 080895-11495, juridiskā adrese: Stabu iela 33-24, Rīga, LV-1011, Latvija (turpmāk tekstā – Pakalpojuma sniedzējs) mājaslapā www.lienekalnina.lv (turpmāk tekstā – Tīmekļa vietne) ievāc un apstrādā par Jums, kā datu subjekta, personīgos datus, kā tos glabā, izmanto un kādos gadījumos izpauž tos trešajām pusēm.

Pakalpojuma sniedzējs apņemas aizsargāt Jūsu personīgo datu privātumu, kuri tiek iesniegti apmeklējot Tīmekļa vietni. Politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Personas datu apstrādes pārzinis ir Liene Kalniņa, reģistrācijas Nr. 080895-11495, juridiskā adrese: Stabu iela 33-24, Rīga, LV-1011, Latvija, e-pasts:info@lienekalnina.lv.

1.        Personas datu apstrāde, to izmantošanas mērķi

1.1.   Personas dati tiek apstrādāti brīdī, kad iegādājaties Pakalpojuma sniedzēja Tīmekļa vietnē piedāvātos pakalpojumus – koučinga sesijas (sīkāk skat. Lietošanas noteikumus) (turpmāk tekstā – Pakalpojumi), veicat darbības Tīmekļa vietnē izveidotajā profilā (turpmāk tekstā – Profils), caur kuru varat sniegt komentārus un atsauksmes, vai apmeklējat Vietni. 

1.2.  Lai veiktu klienta reģistrāciju Pakalpojumam, identificētu esošos klientus, sniegtu piekļuvi lietotāja Profilam, veiktu Profila administrēšanu, Pakalpojuma sniedzējs apstrādā jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, telefona numuru, vecumu, maksājumu informāciju, kā arī citu informāciju, ko esat norādījis Pakalpojuma pieteikuma formā.

Personas datu kategorijas

Apstrādes tiesiskais pamats

Glabāšanas periods

Vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese, vecums, maksājumu informācija, veikto maksājumu datumi, Pakalpojuma veids.

Dati tiek apstrādāti, lai sniegtu Pakalpojumu un piekļuvi Profilam.

Dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr izmantojat Pakalpojumu un jums ir aktīvs Profils. Pēc Profila dzēšanas tiek saglabāta tikai tā informācija, kas nepieciešama grāmatvedības nolūkiem.

1.3.  Lai veiktu darbības normatīvo aktu prasībām, piemēram, saistībā ar maksājumu apstrādi un grāmatvedību, Pakalpojuma sniedzējs apstrādā informāciju, ko iegūst no veiktajiem maksājumiem.

Personas datu kategorijas

Apstrādes tiesiskais pamats

Glabāšanas periods

Informācija par veiktajiem maksājumiem

Dati apstrādāti, lai veiktu darbības normatīvo aktu prasībām

Dati tiek glabāti tik ilgi, cik to nosaka piemērojamie normatīvie akti.

1.4.  Lai sniegtu atbalstu nepabeigta Pakalpojuma pieteikuma vai iegādes gadījumā, Pakalpojuma sniedzējs apstrādā pieteikuma formā ievadīto informāciju.

Personas datu kategorijas

Apstrādes tiesiskais pamats

Glabāšanas periods

Vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese.

Dati tiek apstrādāti, lai sniegtu Pakalpojumu un piekļuvi Profilam.

Dati tiek glabāti līdz minētā nolūka pabeigšanai.

1.5.  Lai informētu jūs par Pakalpojumu jaunumiem, cenu izmaiņām un nosūtītu Jums personalizētu reklāmu vai citus mārketinga paziņojumus, Pakalpojuma sniedzējs apstrādā pieteikuma formā ievadīto informāciju.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no šādu ziņojumu saņemšanas, sazinoties ar Pakalpojuma sniedzēju, rakstot uz e-pastu: info@lienekalnina.lv.

Personas datu kategorijas

Apstrādes tiesiskais pamats

Glabāšanas periods

Vārds, Uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese.

Apstrāde balstās uz Jūsu piekrišanu.

Dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr ir spēkā Jūsu sniegtā piekrišana. Piekrišanas atsaukšanas gadījumā, dati vairs netiek apstrādāti.

1.6.  Pakalpojuma analīzes nolūkiem, Pakalpojuma sniedzējs var apstrādāt noteiktus datus, ko iegūst pieteikuma formas aizpildīšanas laikā, piemēram, vecumu, izvēlētā pakalpojuma veidu, kā arī informāciju, ko Pakalpojuma sniedzējs iegūst no sīkdatnēm.

Personas datu kategorijas

Apstrādes tiesiskais pamats

Glabāšanas periods

Dzimums, informācija no sīkdatnēm, piemēram, IP adrese, pārlūkprogramma, izmantotā ierīce, mijiedarbība ar Tīmekļa vietni.

Apstrāde balstās uz Pakalpojuma sniedzēja interesi uzlabot un attīstīt uzņēmuma un mājaslapas darbību.

Lūdzam skatīt Sīkdatņu politiku, lai noskaidrotu datu glabāšanas ilgumu. Noteikta informācija tiek saglabāta grāmatvedības nolūkiem, anonīmā un apkopotā veidā.

1.7.  Lai nodrošinātu klientu atbalstu, konsultācijas, sniegtu tehnisku palīdzību saistībā ar personas Profilu, vai risinātu dažādus jautājumus un domstarpības, kas radušies par Pakalpojuma saņemšanu, Pakalpojuma sniedzējs apstrādā Jūsu vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, pieteiktos un saņemtos pakalpojumus, kas reģistrēti Tīmekļa vietnē, kā arī jebkādu citu informāciju, ko sniegsiet sarunā ar Pakalpojuma sniedzēju.

 

Personas datu kategorijas

Apstrādes tiesiskais pamats

Glabāšanas periods

Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona nr., Profila informācija, cita kontaktinformācija, kas sniegta konsultācijas laikā.

Apstrāde balstās uz Pakalpojuma sniedzēja interesi sniegt kvalitatīvu pakalpojumu, risināt strīdus un domstarpības, kā arī aizstāvēt savas tiesības strīdu risināšanas gadījumā.

Dati tiek glabāti līdz minētā nolūka sasniegšanai vai dzēsti līdz ar Jūsu profila dzēšanu, ja tos nav nepieciešams saglabāt, lai aizstāvētu Pakalpojuma sniedzēja tiesības strīdu risināšanas gadījumā.

1.8.  Lai nodrošinātu Pakalpojuma sniedzēja datu bāzes iekšējās sistēmas darbību un Tīmekļa vietnes drošību, Pakalpojuma sniedzējs var apstrādāt tehnisku informāciju, ko iegūst no sīkdatnēm.

Personas datu kategorijas

Apstrādes tiesiskais pamats

Glabāšanas periods

IP adrese, informācija par ierīci, pārlūkprogrammas versija, laika zona, informācija par piekļuvi Tīmekļa vietnei un Profilam u.c. informācija.

Apstrāde balstās uz Pakalpojuma sniedzēja interesi nodrošināt drošu datu bāzi, IT sistēmas drošību un drošu uzņēmuma darbību.

Dati tiek glabāti l2 mēnešus.

2.        Datu apstrādes ilgums un to dzēšana

2.1.   Pakalpojuma sniedzējs apstrādās Jūsu personas datus tādā termiņā, kāds nepieciešams augstāk minētajiem datu apstrādes nolūkiem un juridiskajiem pamatiem. Pakalpojuma sniedzējs izvērtē personas datu apstrādi atbilstoši piemērojamo juridisko aktu prasībām, noilgumu termiņiem, ņemot vērā Jūsu norādījumus, datu apstrādes atsaukšanas gadījumā.

2.2.  Brīdī, kad kādam no augstāk minētajiem personas datu apstrādes nolūkiem beidzas glabāšanas periods vai nav piemērojams apstrādes tiesiskais pamats, Pakalpojuma sniedzējs šos datus dzēš vai anonimizē.

3.        Personas datu saņēmēji

3.1.  Jūsu personas dati var tikt kopīgoti ar tādiem pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina Pakalpojuma sniedzēja serveru uzturēšanas pakalpojumus, maksājuma apstrādes pakalpojumus (www.stripe.com), grāmatvedības, juridiskos, IT un citus pakalpojumus, kas Pakalpojuma sniedzējam ir nepieciešami, lai nodrošinātu savu pakalpojumu realizēšanu piegādāšanu.

3.2.  3.1. punktā minētie pakalpojuma sniedzēji saņem tikai tos personas datus, kas nepieciešami konkrētajai pakalpojuma sniegšanai.

3.3.  3.1.punktā minētie pakalpojumu sniedzēji ir tiesīgi apstrādāt Jūsu datus tikai pēc Pakalpojuma sniedzēja norādēm, neizmantojot datus citiem mērķiem. Pakalpojumu sniedzēji nodrošina datu aizsardzību saskaņā ar viņiem piemērojamo juridisko aktu prasībām.

3.4.  3.1. punktā minētie pakalpojumu sniedzēji izmanto atbilstošus līdzekļus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu Jūsu personas datu konfidencialitāti.

3.5.  Atsevišķos gadījumos, kuros Pakalpojuma sniedzējam ir juridisks pienākums nodot personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību institūcijām, Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs to darīt, atbilstoši saņemtajam pieprasījumam.

4.        Jūsu tiesības

4.1.  Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, sūtot elektronisku pieprasījumu. Pakalpojuma sniedzējs mēneša laikā apkopos Jūsu personas datu informāciju un nosūtīs uz Jūsu elektroniskā pasta adresi.

4.2.  Ja vēlaties labot savus datus, Jums ir iespēja veikt datu labošanu savā profilā (ja esat veicis reģistrāciju) vai lūgt personas datu labošanu Pakalpojuma sniedzējam.

4.3.  Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, ko apstrādājam Pakalpojuma sniedzēja leģitīmo interešu nolūkā. Šāda iebilduma saņemšanas gadījumā, Jūsu personas dati vairs netiks apstrādāti, ja konkrētajā gadījumā Pakalpojuma sniedzēja leģitīmie apstrādes iemesli nav svarīgāki par datu subjekta interesēm (piemēram, lai aizstāvētu savas likumiskās intereses).

4.4.  Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei, kura balstās uz Jūsu sniegto piekrišanu.

4.5.  Ja lūgsiet dzēst Jūsu personas datus vai iebildīsiet pret to apstrādi, kas ir nepieciešama noslēgtā līguma izpildei un Pakalpojuma sniegšanai un saņemšanai, Pakalpojuma saņemšana var vairs nebūt iespējama vai var tikt apgrūtināta.

4.6.  Ja vēlaties izmantot kādas no augstāk minētajām tiesībām, sazināties ar Pakalpojuma sniedzēju, izmantojot e-pasta adresi: info@lienekalnina.lv.

4.7.  Pirms Pakalpojuma sniedzējs sniedz jebkādu informāciju par personas datiem un to apstrādi, Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt personas identitāti.

5.        Kontaktinformācija

5.1.  Ja vēlaties izmantot savas tiesības vai Jums ir kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar mums elektroniski, izmantojot elektroniskā pasta adresi: info@lienekalnina.lv.

6.        Izmaiņas Privātuma politikā

6.1.  Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības grozīt Privātuma politiku. Privātuma politikas grozījumi stājas spēkā brīdī, kad tie ir ievietoti Tīmekļa vietnē jaunajā redakcijā. Strīdu risināšanas gadījumā tiek skatīta tā Privātuma politikas redakcija, kas uz konkrēto brīdi ir spēkā.

Liene Kalniņa
Reģistrācijas Nr. 080895-11495
Juridiskā adrese: Stabu iela 33-24, Rīga, LV-1011, Latvija

Šī Privātuma politika ir spēkā no 14.06.2022.

Sīkdatņu politika

Šī tīmekļa vietne www.lienekalnina.lv (turpmāk tekstā – Tīmekļa vietne) izmanto sīkdatnes. Ja esat veicis savu piekrišanu papildus sīkdatnēm, kas nodrošina Tīmekļa vietnes funkcionalitāti Jūsu izmantotajā ierīcē, Tīmekļa vietnē var tikt izmantotas sīkdatnes un citas uzglabāšanas tehnoloģijas.

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz jūsu datoru vai mobilo iekārtu Tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko Tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē.

Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājaslapu vai uz citu mājaslapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Personas datu apstrādes pārzinis ir Liene Kalniņa, reģistrācijas Nr. 080895-11495, juridiskā adrese: Stabu iela 33-24, Rīga, LV-1011, Latvija, e-pasts: info@lienekalnina.lv.

1.        Kas ir sīkdatnes un kādam nolūkam tās izmantojam?

1.1.  Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kas tiek uzglabātas Jūsu ierīcē, apmeklējot Tīmekļa vietni. Pārlūkprogramma, ko izmantojat apmeklējot Tīmekļa vietni, saglabā sīkdatnes. Apmeklējot Tīmekļa vietni atkārtoti, pārlūkprogramma atkārtoti nodod informāciju Tīmekļa vietnei, lai Jūs, kā lietotājs tiktu atpazīts un tiktu saglabātas Jūsu izvēles. Šādā veidā atkārtots Tīmekļa vietnes apmeklējums būs Jums ērtāks un noderīgāks.

1.2.  Tīmekļa vietnē tiek izmantotas dažāda veida sīkdatnes. Nepieciešamās sīkdatnes Pakalpojuma sniedzējs var izvietot bez Jūsu atsevišķas piekrišanas. Pārējās sīkdatnes izvieto tikai ar Jūsu piekrišanu. Jūsu pārlūkprogrammā vai ierīcē, apmeklējot Tīmekļa vietni, var tikt glabātas:

1.2.1.         Nepieciešamās sīkdatnes – palīdz padarīt Tīmekļa vietni viegli un ērti izmantojamu, kā arī nodrošina Tīmekļa vietnes pamata funkcijas. Tīmekļa vietne var nedarboties bez šīm sīkdatnēm un tās atslēgt nav iespējams, taču tajās nav Jūsu identitāte un Pakalpojuma sniedzējs neievāc Jūsu, kā lietotāja, informāciju.

1.2.2.         Analītiskās sīkdatnes – ļauj apkopot Tīmekļa vietnes apmeklējumus un avotus, ar mērķi uzlabot Tīmekļa vietnes funkcijas. Pakalpojuma sniedzējs, izmantojot analītiskās sīkdatnes novērtē, kuras Tīmekļa vietnes sadaļas tiek apmeklētas visbiežāk un kā Jūs, kā lietotājs, pārvietojaties pa Tīmekļa vietni. Iegūtā informācija tiek apstrādāta apkopotā veidā.

1.2.3.         Mārketinga sīkdatnes  – nodrošina reklāmas paziņojumus, kas saistīti ar Jūsu interesēm. Apstiprinot šīs sīkdatnes, pēc Tīmekļa vietnes apmeklējuma, Pakalpojuma sniedzējs var izmantot informāciju, lai rādītu Jums personalizētas reklāmas sociālajos tīklos un citās tīmekļu vietnēs. Reklāmas nolūkos, Pakalpojuma sniedzējs var izmantot trešo personu sīkdatnes (Facebook/Google), kas var tikt uzglabātas Jūsu pārlūkprogrammā vai ierīcē patstāvīgi.

2.        Sīkdatņu pārvaldīšana

2.1.  Apmeklējot Tīmekļa vietni, Jūs redzēsiet informatīvu paziņojumu, ka Tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Apstiprinot sīkdatņu izmantošanu, Jūs piekrītat analītisko un mārketinga sīkdatņu izvietošanai.

2.2.  Ja vēlaties atsaukt sīkdatņu piekrišanu vai izmainīt sīkdatņu iestatījumus, dodaties uz sadaļu “Iestatījumi”.

2.3.  Jūsu izmantotajā pārlūkprogrammā ir iespējams dzēst sīkdatņu vēsturi. Ja izmantojat šo funkciju, līdz šim uzglabātās sīkdatnes automātiski tiks dzēstas.

3.        Kontaktinformācija

3.1.  Ja Jums ir radušies kādi jautājumi ar šo sīkdatņu politiku, vēlaties īstenot savas tiesības vai iesniegt sūdzību, sazinieties ar Pakalpojuma sniedzēju, izmantojot e-pasta adresi: info@lienekalnina.lv.

4.        Izmaiņas Sīkdatņu politikā

4.1.  Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības grozīt Sīkdatņu politiku. Sīkdatņu politikas grozījumi stājas spēkā brīdī, kad tie ir ievietoti Tīmekļa vietnē jaunajā redakcijā. Strīdu risināšanas gadījumā tiek skatīta tā Sīkdatņu politikas redakcija, kas uz konkrēto brīdi ir spēkā.

Liene Kalniņa
Reģistrācijas Nr. 080895-11495
Juridiskā adrese: Stabu iela 33-24, Rīga, LV-1011, Latvija

Šī sīkdatņu politika ir spēkā no 14.06.2022.

Piesakies bezmaksas
sarunai!